Hopp til innholdet

Tjeneste

Gud har gitt oss alle noe vi kan bruke i menigheten og livet ellers.

Til gudstjenesten har vi ulike tjenestegrupper som vertskap, lovsang, gudstjenesteleder, kjøkken og låsevakt. I tillegg til dette har vi både praktiske og diakonale tjenester gjennom uka.

Her kan alle finne sin måte å tjene på ut fra gaver og utrustning.