Hopp til innholdet

Gudstjeneste

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling gjennom uka. Her kommer vi sammen som familie for å feire livet sammen med Gud. Dette gjør vi blant annet gjennom lovsang, trosbekjennelse og nattverd.

Vi feirer gudstjeneste hver søndag.

SØNDAG KL 11.00

Velkommen!

Hver søndag har vi bønnemøte i lillesalen en halv time før gudstjenesten.

Bibellesning fra talerstolen